På svenska

Information om kampanjen

Avsikten med den här flaggningskampanjen är att öka medvetenheten om inte bara barnets rättigheter utan också om barndagen, vilken årligen firas 20 november. Kampanjens mål är att aktivera skolor, daghem, privatpersoner, företag, samfund och kommuner att vara med och flagga för barnet och samtidigt uttrycka sitt deltagande genom att sända ett meddelade via kampanjsidan liputalapselle.fi.

Flaggningskampanjen förverkligas av samarbetsnätverket för kommunikationen av barnets rättigheter, till viken barnombudsmannen och över 20 barn-och familjeaktörer hör. Nätverkets verksamhet koordineras av Centralförbundet för Barnskydd. Mera information om barnets rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter finns på den av nätverket upprätthållna sidan www.lapsenoikeudet.fi.

Kontaktuppgifter

Kommunikationskoordinator Janne Kettunen,

Centralförbundet för Barnskydd

janne.kettunen (at) lskl.fi

Information om flaggningen

Barn- och familjeorganisationerna tillsammans med barnombudsmannen uppmuntrar alla att vara med och flagga för barnets rättigheter 20.11. Inrikesministeriet har redan under flera års tid instruerat statens ämbetsverk att flagga samt gett en allmän flaggningsrekommendation. Att lägga till barndagen i kalendern som en vedertagen flaggdag beslutar Helsingfors universitets almanacksbyrå om.

Vi utmanar alla att vara med och hissa Finlands flagga på barndagen, måndagen 20.11. Ju fler som deltar i flaggningen, desto större sannolikhet är det att barndagen blir en vedertagen flaggdag.

Kom med och säkerställ att informationen om flaggningen sprids så brett som möjligt och att vi får flaggorna i topp i privata hem, skolor, kommuner, daghem, församlingar och på andra ställen där det är möjligt att flagga.

Gör så här:

Se till att flaggan är hissad.

Se till att flaggan är hissad i ditt eget hus eller husbolag eller i ditt eget samfund och i din kommun den 20.11.

Anmäl dig till Flagga för barnet -kampanjen.

Anmäl dig för att vara med och flagga genom att fylla i anmälningsblanketten som finns på startsidan. Såväl privatpersoner som kommuner, företag och samfund kan anmäla sig.

Utmana andra att komma med.

Utmana också din granne, ditt daghem, din skola, ditt husbolag eller någon annan aktör som har möjlighet att flagga.

Dela informationen om flaggningen och barnets rättigheter.

Dela informationen om flaggningen per social media.